BMW Bavaria Solna

Här rivs och byggs BMWs utställningslokaler om innan lansering av nya 300-serien.