Om Betonghål

Betonghål är Sveriges äldsta numera verksamma håltagningsföretag. Företaget består av 30 välutbildade, kunniga och motiverade medarbetare, en egen verkstad och kontor i Uppsala. Med personal boende i hela Uppland och i Stockholm och med våra välutrustade servicebussar kan vi erbjuda snabbare, kostnadseffektivare och driftsäkrare tjänster än andra prispressade alternativ även utanför Uppsala. För oss är varje beställning en unik process där våra arbetsledare konsulterar för att uppnå bästa möjliga resultat för just ditt byggprojekt.

Håltagning

Vi gör hål i vad som helst, var som helst. Betonghål anpassar alltid arbetsmetoder och maskinval till de behov, material och förutsättningar som råder på platsen.

Läs mer om håltagning

Rivning

Betonghål startade med tungrivning redan på 80-talet och är av de aktörer som har längst erfarenhet i landet. Vi river både tungt och lätt - alltid miljövänligt.

Läs mer om rivning

Stenspräckning

Låt inte en bergknall, jordsten eller ens ett helt berg stå i vägen vid schaktningsarbetet. Betonghål erbjuder mycket säker, snabb och vibrationssäker stenspräckning som vare sig kräver stor budget eller tid för mätningar och besiktningar.

Läs mer om stenspräckning

Sanering

Det är ett stort ansvar att hantera frågor kring asbest, pcb eller annat farligt avfall i byggnadsdelar som ska rivas. Här hjälper Betonghål gärna byggherrar och andra med både kunskap, erfarenhet och effektiva metoder.

Läs mer om sanering

Slipning betonggolv

Betonghål har stor kunskap och erfarenhet av betonggolv både när det ska bevaras eller användas som underlag för nya ytskikt Vi sanerar gammalt fästmaterial, jämnar till och polerar.

Läs mer om slipning

Det stora och lilla bygget

För oss är alla uppdrag lika viktiga - stora som små. Vi anpassar alltid våra metoder och processer efter de förutsättningar som råder för just ditt unika byggprojekt. En stor byggentreprenad behöver självgående entreprenörer med erfarenhet och insikt i många detaljer medan det lilla bygget också kan ha stor nytta av vår långa erfarenhet, stora maskinpark och breda kunskap.

Läs mer om bygg

Nya möjligheter med Betonghål i Sverige

 • 2024-06-26 12:45

  Västerås

  info
 • 2024-06-26 12:45

  Uppsala

  info
 • 2024-06-26 12:45

  Tierp

  info
 • 2024-06-26 12:45

  Stockholm

  info
 • 2024-06-26 12:45

  Norrtälje

  info
 • 2024-06-26 12:45

  Gävle

  info
 • 2024-06-26 12:45

  Enköping

  info