H-Centrum Uppsala

900 ton betong och 1100 m2 gips skulle rivas. Rivningen anpassades till pågående verksamhet i butiker.
Projekttid: 2008-04--2010-05
Beställare: Skanska