Konsert och Kongress Uppsala

Håltagning och slipning av golv. Beställare Peab.