Håltagnings- och golvslipningsentreprenad - UKK

Håltagnings- och golvslipningsentreprenad vid nybyggnation av nytt konserthus i Uppsala.
Projekttid 2010-02--2011-12