Skapar hål med precision, oavsett plats eller material

Vi på Betonghål anpassar alltid våra arbetsmetoder och maskinval efter de specifika behov och förutsättningar som råder på den aktuella arbetsplatsen. Detta gäller både vid håltagning och rivning, så du behöver inte oroa dig över vad som krävs för just ditt projekt. Det kan handla om att golv och tak ska sågas upp för att göra plats för att kunna installera en ny spiraltrappa eller att väggar ska rivas för ett dörrhål, hisschakt eller ett nytt rum. Ditt projekt kan också behöva en mindre yta borrad för ny ventilation, en elsladd eller ett avlopp.

Vi har personal som bor i Uppsala, Stockholm och runt om i Uppland.

Flera stora rivnings- och håltagningsarbeten har utförts i Västerås vid bland annat Arosian åt Atrium Ljungberggruppen och Konserthuset åt Peab (2023-2004). Arbetet vid Arosian påbörjades 2009 och pågick fram till 2012. Hela fastigheten revs i olika etapper och omfattande håltagningar gjordes för anpassningar till bland annat nya ljusschakt, rulltrappsöppningar med mera.

För oss är det viktigt att ta med oss skräp, såsom borrkärnor och annat avfall, eller att flytta det till en anvisad plats innan vi lämnar arbetsplatsen. Vi strävar också efter att alltid arbeta effektivt, miljömedvetet och med hög säkerhetsklassning, oavsett dimensionerna på arbetet och oavsett om det är trä, betong, granit, sten, tegel eller andra byggmaterial som ska avlägsnas i ditt renoverings- eller nybyggnadsprojekt.

Våra håltagningstjänster i Västerås inkluderar:

 • Kärnborrning: Skapar runda, precisa hål med storlekar mellan 10 och 900 millimeter genom alla typer av material.

 • Golvsågning: Vi utför precis sågning i betongplattor och bjälklag med tjocklekar mellan 0 och 420 millimeter.

 • Väggsågning: Sågning i alla typer av byggnadskonstruktioner där precision krävs eller där utrymmet är begränsat, med tjocklekar mellan 0 och 720 millimeter.  

 • Vajersågning: Vi gör även sågning genom tjocka konstruktioner där vanlig klingsågning inte räcker till.

 • Rundvajersågning: Sågning med vajer för att skapa runda hål där kärnborrning inte räcker till, exempelvis för en ny spiraltrappa.

Kundcase - Arosian Köpcentrum Västerås

Betonghål har gjort flera jobb i Västerås. Vi fick bland annat uppdraget att genomföra en rivning i en galleria medan verksamheten pågick. Detta inkluderade 18 000 m² stomren rivning och betongrivning, samt cirka 1 000 ton för hissar, ljusschakt och liknande. Arosian ligger beläget i det 40 år gamla handelskvarteret Arosian som har döpts om till kvarteret Igor.

Projektperiod: oktober 2008 till september 2011
Beställare: Atrium Ljungberggruppen

I maskinparken finns bland annat:

 • Wiresågar
 • Djupsågningsriggar
 • Rivningsrobotar (350 kg–3,1 ton) samt tillbehör t.ex. rivningsgrip, betongsax/klipp och skopor.
 • Hydraulspräck
 • Grävmaskin (5,5 ton)
 • Bobcats
 • Asfaltssågar