Anpassade arbetsmetoder och maskinval för Norrtälje

Vi på Betonghål anpassar alltid våra arbetsmetoder och maskinval till de specifika behov och förutsättningar som råder på den aktuella arbetsplatsen i Norrtälje. Oavsett om det handlar om håltagning eller rivning, ser vi till att du som kund inte behöver oroa dig för detaljerna. Behöver du ett golv och tak som ska sågas upp för att sätta in en ny spiraltrappa, eller kanske väggar som ska rivas för att skapa utrymme för ett dörrhål, hisschakt eller ett helt nytt rum? Vi har lösningarna för dig. Om ditt projekt kräver mindre ytor som ska borras upp för ny ventilation, eldragning eller avlopp, så hanterar vi även detta med precision. Allt utgår från vilka material vi kommer att behöva jobba med.

Vår kompetenta personal bor i Uppsala, Stockholm och runt om i Uppland, vilket gör att vi snabbt kan varar på plats där du behöver oss.

Våra projekt i Norrtälje
I samband med att exploateringsområdet vid hamnen i Norrtälje byggdes ut, har vi utfört många entreprenader. Detta inkluderar grundförstärkningar, rivningar av gamla grundläggningar och nybyggnation. Vi har också arbetat med stambyten i bostadsrättsföreningar och håltagningar och rivningar vid ombyggnationer av skolor, såsom Roslagsskolan.

Det område där vi utfört mest arbete är Campus Roslagen, tidigare arméförbandet Lv3. Sedan 1980-talet har vi arbetat i nästan alla kaserner, förråd och övriga byggnader på området. Numera är det också vanligt att vi utför håltagningar i krypgrunder för avfuktning, ofta i samarbete med Anticimex eller andra specialister på området.

Miljömedveten och effektiv hantering
Vi lägger stor vikt vid att ta med oss allt skräp, som borrkärnor och annat avfall, eller lämna det på en anvisad plats innan vi lämnar arbetsplatsen. Dessutom är vi mycket noga med att alltid arbeta effektivt, miljömedvetet och med hög säkerhet. Oavsett om ditt projekt involverar trä, betong, granit, sten, tegel eller andra byggmaterial, ser vi till att arbetet utförs på ett sätt som uppfyller alla krav och standarder.

När du väljer Betonghål kan du vara säker på att vi tar hand om alla aspekter av ditt projekt med professionalism och omsorg.

Våra håltagningstjänster

 • Kärnborrning: Vi skapar runda och exakta hål i storlekar från 10 till 900 millimeter genom alla typer av material. Oavsett om det gäller betong, tegel, sten eller andra byggmaterial använder vi avancerad utrustning för att säkerställa att hålen är perfekta och uppfyller alla specifikationer. Denna metod är idealisk för installation av rör, kablar och andra infrastrukturella element.

 • Golvsågning: Vår golvsågningstjänst inkluderar sågning i betongplattor och bjälklag med tjocklekar från 0 till 420 millimeter. Vi använder högpresterande maskiner för att garantera raka och rena snitt, vilket är avgörande vid förberedelser för nya golvsystem, rörledningar eller andra byggnadsprojekt. Denna tjänst passar både industriella och kommersiella byggnader samt bostäder.

 • Väggsågning: Vi erbjuder precisionssågning i olika byggnadskonstruktioner, särskilt där utrymmet är begränsat. Våra sågverktyg kan hantera tjocklekar från 0 till 720 millimeter, vilket gör det möjligt att skapa exakta öppningar för dörrar, fönster och andra genomföringar. Vi garanterar att varje sågning är noggrann och att byggnadens strukturella integritet bibehålls.

 • Vajersågning: För tjocka konstruktioner där konventionell klingsågning inte räcker till, använder vi vajersågning. Denna teknik är särskilt användbar för stora betongblock, broar och andra massiva byggnadsdelar. Vajersågning erbjuder en effektiv och exakt metod för att skära igenom även de mest robusta material.

 • Rundvajersågning: Denna metod används för att skapa runda hål där kärnborrning inte är tillräcklig, exempelvis för att installera en ny spiraltrappa. Rundvajersågning gör det möjligt att skapa större runda öppningar med hög precision, vilket är nödvändigt i många arkitektoniska och strukturella projekt. Vi använder den senaste teknologin för att säkerställa att varje hål är exakt och uppfyller alla projektkrav.

Kundcase - Norrtälje

I maskinparken finns bland annat:

 • Wiresågar
 • Djupsågningsriggar
 • Rivningsrobotar (350 kg–3,1 ton) samt tillbehör t.ex. rivningsgrip, betongsax/klipp och skopor.
 • Hydraulspräck
 • Grävmaskin (5,5 ton)
 • Bobcats
 • Asfaltssågar