Plats för nya möjligheter

Betonghål är det breda expertföretaget inom rivning, håltagning och sanering av alla material. Vi gör plats för både små och stora byggprojekt. Vi är stolta över vårt företag och ser våra tjänster som något mer än att vi ”bara tar bort något” utan vi ger plats för nya möjligheter!
Betonghål är företaget med engagemanget, den långa erfarenheten och den breda kompetensen. Vi ger plats vid både små och stora byggprojekt.  

Vi erbjuder

Våra anställda bor runt om i Uppland och Stockholm och med hjälp av våra välutrustade servicebussar åker de oftast ut direkt till arbetsplatsen. Vi lägger stor vikt vid att utrusta servicebussarna och hålla dem i gott skick vilket du som kund har stor nytta av.
En utmärkt grund och förutsättning för effektiva servicejobb i Uppsala, Enköping, Tierp, Norrtälje, Stockholm!

Ännu en fördel med att anlita Betonghål är att vi kan planera och utföra helheten i rivningsprocesserna så att du som beställare inte behöver bekymra dig över samordningen mellan olika yrkeskategorier. Vi har kunskap och erfarenhet inom både håltagning, lättrivning, tungrivning, golvslipning av betonggolv och sanering.
En utmärkt grund och förutsättning vid större entreprenader!

Kompetens och resurser är sällan ett problem för oss, vilket du som kund har stor nytta av.
En utmärkt grund och förutsättning vid komplexa entreprenader!

När du anlitar oss kan du förvänta dig ordning och reda, KMA-dokumentation efter överenskommelse och ett arbetssätt med fokusering på hållbar och säker arbetsmiljö.
En utmärkt grund och förutsättning vid höga krav på dokumentering!

Vår personalomsättning är oerhört låg, vilket medför att vi har mycket kompetent, erfaren och duktig personal. Det är något vi är mycket stolta över!
En utmärkt grund och förutsättning för att du som kund ska känna dig trygg vid anlitandet av tjänster inom håltagning, rivning, stenspräckning, sanering och slipning av betonggolv!