Vibrationssäker och effektiv stenspräckning

Låt inte en bergknall, jordsten eller ens ett helt berg stå i vägen vid schaktningsarbetet. Betonghål erbjuder mycket säker, snabb och vibrationssäker stenspräckning som vare sig kräver stor budget eller tid för mätningar och besiktningar.

Små vibrationer
Vi arbetar med en metod som ger mycket små vibrationer. Med systemet Simplex används krutpatroner istället för dynamit och borrhålen packas med sand vilket gör att ett högt gastryck bildas vid detonationen. Detoneringshastigheten blir betydligt långsammare och ger därmed mycket mindre vibrationer.

Behöriga med polistillstånd
Betonghål har de särskilda tillstånd som krävs från Polismyndigheten för att utföra stenspräckningar i Uppsala och Stockholms län.

För att få ett effektivt resultat erfordras ofta diverse kompletterande maskiner och utrustning.
I vår vår maskinpark finns bland annat rivningsrobotar, minidumprar, schaktmaskiner mm.