Slipning och polering av betonggolv

Betonghål har stor kunskap och erfarenhet av betonggolv både när det ska bevaras eller användas som underlag för nya ytskikt. Vi sanerar gammalt fästmaterial, jämnar till och polerar.

Golvslipning
Golvslipning görs i alla typer av utrymmen där metoden och maskinvalet alltid anpassas efter omständigheterna. Vid stora öppna ytor används radiostyrda maskiner för att erhålla effektiv avverkning.

Golvfräsning
Ofta blir det mer kostnadseffektivt att jämna till ett befintligt golv innan ny flytspackling ska läggas på, bland annat eftersom mängden flytspackel då kan minskas betydligt. Tocklek och material avgör om ytfräs eller spårfräs används. Vi använder självgående fräsar från VonArx.

Polering betonggolv
Ett befintligt smutsigt betonggolv kan förädlas till ett blankt, miljövänligt, hållbart och lättstädat golv. Betonghål använder sig av den varumärkesskyddade metoden Husqvarna HiPERFLOOR. Metoden finns i tre olika kvaliteter med olika glansvärden Premium Finish, Commercial Finish och Industrial Finish. Betonghål har lång erfarenhet av golvpoleringar och har bland annat utfört golvpoleringar på flera olika ABB-fabriker i Vietnam.

  • Premium Finish är den kvalitet med högst glansvärde och som även tar fram och gör ballasten synlig. Den lämpar sig främst när estetiska egenskaper prioriteras.
  • Med Commercial Finish uppnås ett funktionellt och snyggt golv som ofta efterfrågas i butiksytor. Ballasten tas fram till viss del.
  • Industrial Finish, en enklare variant som dock erbjuder hög funktionalitet. Lämpar sig väl vid industrilokaler.