River tungt, lätt och miljövänligt

Betonghål startade med tungrivning redan på 80-talet och är en av de aktörer som har längst erfarenhet i landet.
I början på 80-talet började vi riva med rivningsrobotar. Det startade på S1 i Uppsala och vi såg tidigt fördelarna med att riva med robotar. Då var det hjuldrivna Brokkar som gällde, men mycket har hänt sedan dess…
Vi tar alltid med oss rivningsmaterialet från arbetsplatsen för att sedan källsortera det noggrant. Dessutom är vi mycket måna om att alltid arbeta effektivt, miljömedvetet och säkerhetsklassat. Vi anpassar arbetsmetoder och maskinval till de förutsättningar som råder oavsett om det gäller håltagning eller rivning. Även om du som kund inte behöver hålla reda på skillnaden mellan håltagning och rivning kan skillnaden beskrivas som komplement till varandra. Du som kund har stora fördelar med att anlita en håltagningsentreprenör som även erbjuder effektiva rivningstjänster, då kan du säkerställa att din efterfrågade tjänst blir utförd snabbt och kostnadseffektivt.

Våra olika rivningstjänster vi kan erbjuda er:

  • Lättrivning: Rivning som inte kräver så stora maskiner men som alltid sker med mycket resurseffektiva metoder som inte riskerar att skada bärande konstruktioner. Om möjlighet ges att använda Brokkar och BobCats kan vi erbjuda mycket effektiv rivning.

  • Tungrivning: Rivning med robotar (Brokkar) och med grävmaskiner kallas ”tungrivning”. Maskinerna bestyckas med redskap som bilhammare, betongsaxar, crusher, rivningsgripar och olika sorteringsredskap som alltid anpassas till de förutsättningar som råder på platsen.

  • Invändig schaktning: När schaktningar inomhus i trånga utrymmen ska utföras är rivningsrobot ofta den mest effektiva metoden. Vid uttransporter tar vi hjälp av minidumprar, Muck Truck och transportband. De flesta maskiner är eldrivna eller batteridrivna för att slippa utsläpp och därmed också få en bättre arbetsmiljö.

  • Dammbekämpning: Damm är ofta ett stort problem för både kunden och arbetsmiljön. Därför prioriterar vi just dammbekämpning högt. Vid invändiga arbeten använder vi ofta renluftsteknik med hjälp av OxySan, luftrenare och Zipwall. Vid utvändiga arbeten tar vi hjälp av vattenkanoner.

  • Bullerbekämpning: Buller är också ofta ett problem för både kund och arbetsmiljö. Vi använder uteslutande ljuddämpade klingor och där det är möjligt och vid behov klipper vi betongen i stället för att använda bilning.

Ofta är en kombination av rivning och håltagning den bästa lösningen för att ta bort något specifikt. Då är vi de rationella lösningarna!