Arosian Köpcentrum Västerås

Betonghål fick uppdrag att riva i galleriamiljö under pågående verksamhet. Det gällde 18 000 m2 stomren rivning samt betongrivning, samt cirka 1 000 ton för hissar, ljusschakt med mera.
Projektperiod: 2008-10--2011-09
Beställare Atrium Ljungberg gruppen.