Rådhuset, Uppsala

Rivning invändigt och del av huskropp. Beställare TL Bygg.