BMW Bavaria Solna

Här rivs och byggs BMWs utställningslokaler om innan lansering av nya 300-serien.
Projekttid: 2013-01--2013-10
Beställare: Peab Sverige AB