Uppsala Domkyrka - Brandskyddsprojektet

Håltagningsentreprenad för att ge möjlighet till dragningar av sprinkler mm.
Projekttid 2010-02--2011-01
Beställare: IR Bygg