Carolina Rediviva

Omfattande och känslig totalentreprenad som omfattade tungrivning, lättrivningar, håltagningar, saneringar, demonteringar, betongarbeten, smidesarbeten, kolfiberförstärkningar mm.
Utförandeperiod: 2017-06-2017-09.
Beställare: Statens Fastighetsverk