Quality Hotel Friends

Rivning- och håltagningsentreprenad för att anpassa befintliga konferensanläggning till hotellverksamhet samt rivning av yttertak för att möjliggöra påbyggnad av nya våningsplan.
Projektperiod: 2018-04--2019-12
Beställare: Peab Sverige AB