Östermalms Saluhall

Håltagningsentreprenad med omfattande väggöppningar i grundmurar och tjocka tegelväggar samt mängder av hål för nya installationer.
Projektid: 2017-01--2019-08
Beställare: Statens Fastighetsverk