Universitetsaulan, Uppsala

Entreprenad innehållande håltagningar, rivningar och saneringar för att tillgänglighetsanpassa och modernisera den mycket anrika och kulturminnesmärkta byggnaden.
Ett mycket välskött projekt av samtliga inblandade och ett projekt som vi är mycket stolta över...
Projekttid: 2016-03-2017-12
Beställare: IR Bygg (på uppdrag av Statens Fastighetsverk)