Värmeverket Uppsala - Allt från korta service arbeten till omfattande takrivningar

Arbeten på värmeverk kräver ofta lite mer än "vanliga" arbeten.
Tidspressen är stor, ofta höga höjder, anpassning till pågående verksamhet mm.
Men vi gillar utmaningar...