Uppsala Stadshus

Håltagningsentreprenad för hyresgästanpassning av befintlig byggnad samt kompletterande nybyggnationer.
Projekttid: 2018-06--2020-06
Beställare: Peab Sverige AB