Hål i vad som helst, var som helst

Betonghål anpassar alltid arbetsmetoder och maskinval till de behov, material och förutsättningar som råder på platsen. Det gäller håltagning, såväl vid rivning där du inte behöver hålla reda på vilket som behövs i just ditt projekt. Kanske är det ett golv och tak som sågas upp för en ny spiraltrappa eller väggar som ska rivas för ett dörrhål, hisschakt eller ett helt nytt rum. Eller så kräver ditt projekt en mindre yta som ska borras upp för ny ventilation, en elsladd eller ett avlopp. Vi är alltid noga att ta med oss skräp som borrkärnor och annat avfall innan vi lämnar. Dessutom är vi mycket måna om att alltid arbeta effektivt, miljömedvetet och säkerhetsklassat. Det oavsett vilken dimension och om det är trä, betong, granit, sten, tegel eller andra byggmaterial som ska tas bort i ditt renoverings- eller nybyggnadsprojekt.

Våra håltagningstjänster

  • Kärnborrning: Runda precisa hål i storlekar mellan 10 och 900 millimeter genom alla typer av material.

  • Golvsågning: Sågning i betongplattor och bjälklag, med tjocklekar mellan 0 till 420 millimeter.

  • Väggsägning: Sågning i alla typer av byggnadskonstruktioner där precision krävs och eller där utrymmet är begränsat, med tjocklekar mellan 0 och 720 millimeter.  

  • Vajersågning: Sågning genom tjocka konstruktioner där vanlig ”klingsågning” inte räcker till.

  • Rundvajersågning: Sågning med vajer för att få runda hål där ”kärnborrning” inte räcker till. Det är en vanlig metod exempelvis när det ska öppnas upp för en ny spiraltrappa.