För att du ska känna trygghet och för att du lättare ska uppnå dina arbetsmiljökrav erbjuder vi:

 • Systematiskt och dokumenterat arbete med Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö
 • Projektledare och arbetsledare med utbildning i BAS-U och BAS-P
 • Personal med utbildning i Kvalitetsansvarig enligt PBL
 • Personal med utbildning i arbetsmiljöansvar
 • Personal med utbildning i ”arbete från mobila arbetsplattsformar”
 • Personal med utbildning i ”arbete på hög höjd”
 • Personal med ”Heta Arbeten intyg”
 • Personal med utbildning i ”Säkra lyft”
 • Håltagare med yrkesbevis
 • Tillstånd för transport av farligt avfall
 • Tillstånd för asbestsanering
 • Tillstånd för stenspräckning
 • En personalstyrka på cirka 90 medarbetare tillsammans med vår samarbetspartner och delägare Håltagarna Sverige AB.