Administration i byggbranschen kan vara krångligt

Vi strävar alltid efter att vara så tydliga som möjligt. Eftersom det måste bli rätt hela vägen behöver vi samtidigt samla in och redovisa många uppgifter vid beställning och fakturering. Här tydliggör vi vad vi efterfrågar vid beställning och hur vi redovisar vid debitering. Tveka inte att höra av er vid frågor så förklarar vi gärna ytterligare.

Vid beställning efterfrågas följande uppgifter

 • Namn på beställaren och fakturauppgifter
 • Personnummer och fastighetsbeteckning vid ROT-arbeten
 • Adress på arbetsplatsen
 • Mobilnummer till kontaktperson
 • Beskrivning av uppdrag:
     - Borrning: Antal hål, material, dimension, tjocklek, borrning i vägg, golv eller tak?
     - Sågning: Antal meter/öppningsstorlek, material, tjocklek, sågning i vägg, golv eller tak?
     - Rivning: Storlek/yta, material?
     - Sanering: Antal/yta, material?
     - Slipning/polering betonggolv: yta, befintlig jämnhet på golvet, önskad kvalitet?
 • Pågående verksamhet att ta hänsyn till?
 • Känsliga ytor som ska täckas?
 • Vilken elström finns att tillgå (10A, 16A, 25A, 63A), längd till uttag?
 • Finns rinnande vatten att tillgå, längd till tappkran?
 • Särskilda risker? Finns det exempelvis risk för dolda installationer?
 • Önskas borttransport?
 • När önskas arbetet startas, finns det flexibilitet?
 • När bör arbetet vara färdigt?
 • Önskat debiteringssätt (se olika varianter nedan)

Debiteringssätt
Vid tydlig omfattning och förutsättningar kan vi ge fasta priser. Då vet du vad det kommer kosta men ofta får du betala lite mer på grund av att vi lägger på lite för oförutsedda kostnader.

 • Kostnad enligt anbud X kr

Är omfattningen oklar är det möjligt med debitering enligt á-priser eller enhetspris. Då betalar du för utförd mängd till ett förutbestämt pris med tillägg för etableringskostnad (vanligt vid exempelvis golvslipning och polering betonggolv).

 • Etableringskostnad X kr
 • À-pris X st * X kr

Den vanligaste debiteringsformen vid mindre uppdrag är debitering enligt löpande räkning. Särskilt vanligt vid mindre håltagningsuppdrag med oklara förutsättningar.

 • Arbetskostnad X tim * X kr
 • Hyr maskiner/utrustning X timmar/dagar * X kr
 • Slitage borrning X antal hål * borrdjup * X kr/m (priset beror på dim)
 • Slitage sågning X antal m * sågdjup * X kr/m2
 • Förbrukningsmaterial X st * X kr
 • Servicebil (från dag 2) X dagar * X kr

Överlämnade av dokumentation på arbetet
Vid servicearbeten och andra arbeten som debiteras på löpande räkning eller med á-pris får du en arbetsrapport efter avslutat arbete. Om inget annat överenskommits och om kontaktpersonen är på plats får kontaktpersonen rapporten direkt efter avslutat arbete. I annat fall kommer den med fakturan.