Det går visst att borra i armerad betong!

Redan innan Betonghål grundades år 1972 hade Gunnar Sandberg fått nog. Tunga, vibrerande maskiner tärde på både hälsa och miljö när hans byggföretag Sandbergs Bygg skulle ta bort befintliga betongkonstruktioner och komplettera med nya njutningar. I sin strävan att förbättra de slitsamma och skadliga arbetsmetoderna kom han i kontakt med Owe Persson, en av branschens pionjärer. Tillsammans med Owe utvecklade Gunnar både Betonghål och hela branschen som de verkade i.

Norrmalmstorgsdramat 1973 kom att få betydelse för branschen. Efter de numera kriminalhistoriska händelserna vid bankrånet vid Norrmalmstorg i Stockholm blev det tydligt för hela byggbranschen att det faktiskt var möjligt att kärnborra och såga i armerad betong.

"Polisen beslutar att använda tårgas för att få ut gisslan och gärningsmännen. Vid 21-tiden på söndagskvällen börjar man därför borra sig genom det 65 cm tjocka armerade betongtaket.Tanken är att kunna spruta in tårgas och genom borrhålen säkra en jämn spridning av gasen."
Mer kuriosa om om dramat finns på Polismuseets webbplats.

Efter dessa dramatiska händelserna började tekniken användas på byggarbetsplatserna på allvar, där Sandbergs Bygg och senare Betonghål bland annat anpassade i stort sett alla svensk Bilprovnings golvrännor och försäkningar.

Betonghål har alltid strävat efter att skapa en bättre arbetsmiljö. Det i kombination med att leverera större kundnytta och mer kompletta entreprenader har gjort att verksamheten ständigt har breddats, inte minst på 80-talet när företaget införskaffade rivningsrobotar, grävmaskiner och golvslipmaskiner.

Håltagning är troligen den nisch inom byggindustrin som har utvecklats allra mest. Särskilt när det gäller arbetsmiljö och arbetsmetoder för betongbearbetning på svenska byggarbetsplatser de senaste årtiondena. Det är vi stolta att få ha bidragit till.