Bred expertis inom rivning, håltagning och sanering

Betonghål är Sveriges äldsta numera verksamma håltagningsföretag. Företaget består av 30 välutbildade, kunniga och motiverade medarbetare, egen verkstad och kontor i Uppsala. Med personal boende i hela Uppland och i Stockholm och med våra välutrustade servicebussar kan vi erbjuda snabbare, kostnadseffektivare och driftsäkrare tjänster än andra prispressade alternativ även utanför Uppsala. För oss är varje beställning en unik process där våra arbetsledare konsulterar för att uppnå bästa möjliga resultat för just ditt byggprojekt.

Ända sedan starten 1972 har vi drivit utvecklingen i vår bransch framåt. Det särskilt när det gäller att förbättra arbetsmiljö och hitta skonsammare arbetsmetoder, vilket fortfarande är ett viktigt fokusområde för oss.Miljön är i fokus vid alla typer av arbeten.

Genom ett aktivt miljöarbete försöker vi också minimera skadegörelsen på miljön. Vid håltagningsarbeten ställs förutom höga krav på källsortering, arbetsmetoder och maskiner även höga kunskapskrav på personalen. Effektiva arbetsmetoder med effektiva maskiner spar i gengäld på vår viktigaste resurs, personalen.

Företaget drivs av Stefan Sandberg med Håltagarna Borrteknik Sverige AB som delägare och samarbetspartner.