Rivning länkbyggnad - Rudbecks Laboratoriet

Rivning länkbyggnad mellan två byggnadskroppar med pågående forskning.
Vibrationsfria arbetsmetoder erfordrades...
Projektperiod: 2015-02-215-04
Beställare: Sh Bygg